Author index

 • HOME
 • BROWSE ARTICLES
 • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Meejung Ahn 4 Mi Ya Kim  (Kim MY) 2
Sang Hyun Ahn  (Ahn SH) 1 Suhyeon Kim  (Kim S) 1
Yong-Seok Ahn  (Ahn YS) 1 Sum Kim  (Kim S) 1
Nabil AlOdaini 1 Sung릝ob Kim  (Kim S) 1
Jeong Shin An  (An JS) 1 Seon-Do Kim  (Kim SD) 1
Jong Myon Bae 1 Sung Dae Kim  (Kim SD) 13
Min-Ho Bae 1 Sung-Dea Kim  (Kim SD) 1
Jong-Myon Bae  (Bae JM) 17 Sang Hun Kim  (Kim SH) 2
Keunho Baek 1 Sang-Hee Kim  (Kim SH) 1
Kyung Won Baek 1 Se-Hyung Kim  (Kim SH) 4
Ji Won Bak  (Bak JW) 1 Seung Hyoung Kim  (Kim SH) 4
Sung Jo Bang 1 Seung Hyung Kim  (Kim SH) 3
Jong Wook Beom 1 Sun Hyung Kim  (Kim SH) 6
Hye-Jin Boo 4 Sung Hyun Kim  (Kim SH) 1
Ki Yung Boo 1 Se-Jae Kim  (Kim SJ) 1
Seon Jin Boo  (Boo SJ) 1 Soo Jung Kim  (Kim SJ) 2
Sun-Jin Boo  (Boo SJ) 2 Seong Mi Kim  (Kim SM) 2
Eun-Na Bu 1 Sang-Rim Kim  (Kim SR) 4
Ji Hwan Bu 1 Su wan Kim  (Kim Sw) 10
Kyoung-Hee Byun 1 Song Yi Kim  (Kim SY) 1
Kyung-Hee Byun 1 Su-Young Kim  (Kim SY) 3
Kyunghee Byun 1 Sung-yob Kim  (Kim Sy) 4
Soo Wook Chae 1 Woo Jeong Kim  (Kim WJ) 8
Jee-Won Chang 1 Young Don Kim  (Kim YD) 1
Weon young Chang 3 Yoon Joo Kim  (Kim YJ) 1
Weon-young Chang 2 Young Joo Kim  (Kim YJ) 4
In-youb Chang  (Chang Iy) 2 Young-Joo Kim  (Kim YJ) 10
Jee Won Chang  (Chang JW) 8 Youn Kyoung Kim  (Kim YK) 1
Ko Kwang Cheol  (Cheol KK) 1 Young-Kyu Kim  (Kim YK) 1
Minseok Cheon  (Cheon M) 5 Young Mee Kim  (Kim YM) 1
Min Seok Cheon  (Cheon MS) 1 Young Ree Kim  (Kim YR) 14
Hae Il Cheong  (Cheong HI) 1 Young Suk Kim  (Kim YS) 2
A Young Cho 1 Young-Sill Kim  (Kim YS) 1
Chang-Hwan Cho 1 Moon-Doo Kim2 1
Eun Suk Cho 1 Dahui Ko 1
Eun-Suk Cho 1 Dong Ok Ko 2
Monnjae Cho 1 Eun-A Ko 2
Moon-Jae Cho 1 Eun-Ju Ko 1
Seung Yeon Cho 1 Hye-Rim Ko 1
Yoon-Hee Cho 1 Myung Sang Ko 1
Minchoel Cho  (Cho M) 1 Seo Young Ko 1
Moonjae Cho  (Cho M) 1 Sun-Young Ko 1
Suk Ju Cho  (Cho SJ) 6 Yeekyoung Ko 1
Woo Jin Cho  (Cho WJ) 3 Yeo-Jo Ko 1
Yoo-Kyung Cho  (Cho YK) 8 Yeo-Ju Ko 1
Guk Myung Choi 2 Chang-Ik Ko  (Ko CI) 1
Gukmvung Choi 1 Jiyeon Ko  (Ko J) 1
Hyun Choi 1 Juyeon Ko  (Ko J) 1
Jae Cheol Choi 1 KeunHyuk Ko  (Ko K) 1
Jae hyuck Choi 1 Keun Hyuk Ko  (Ko KH) 2
Jay-Chol Choi 1 Su yeon Ko  (Ko Sy) 1
Ji Eun Choi 1 Gwan Pyo Koh 1
Joon Hyouk Choi 1 Hey Jong Koh 1
Jun Hwan Choi 1 Myeong Ju Koh 1
Se-Young Choi 1 Young-Sang Koh 3
Seung Hyo Choi 5 Gwanpyo Koh  (Koh G) 4
Seung-Hyo Choi 1 Mihee Kong 1
Sungvvook Choi 1 Mi Hee Kong  (Kong MH) 2
Yunseon Choi 1 Dong-Hwan Koo 1
Eun Kwang Choi  (Choi EK) 5 Young Sook Kwak 3
Gukmyung Choi  (Choi G) 6 Young-Sook Kwak 6
Jinhyun Choi  (Choi J) 1 Ho-Young Kwak  (Kwak HY) 1
Jay Chol Choi  (Choi JC) 7 Young-suk Kwak  (Kwak Ys) 1
Jae Hong Choi  (Choi JH) 1 JungMi Kwon 1
Jung Won Choi  (Choi JW) 1 Oh-Bin Kwon 1
Min-Ho Choi  (Choi MH) 1 Jung Mi Kwon  (Kwon JM) 2
Sungwook Choi  (Choi S) 1 Soo Jin Kwon  (Kwon SJ) 1
Sung Wook Choi  (Choi SW) 2 Kim Soo Kyung  (Kyung KS) 1
Yong Hwan Choi  (Choi YH) 1 Abdulelah lAdimi 1
Youn Kyung Choi  (Choi YK) 1 Aeryoung Lee 1
Yun Suk Choi  (Choi YS) 16 Bong-Hee Lee 2
Yongyeon Chu  (Chu Y) 1 Bonghee Lee 1
Young-Bae Chun 1 Chang Hyun Lee 2
Hae-Won Chung 1 Chang In Lee 1
Kvvang-Hoon Chung 1 Chang-Hyun Lee 2
Myung Jin Chung 1 Chang-ln Lee 2
Young-Bae Chung  (Chung YB) 4 Dae Ho Lee 5
You-Nam Chung  (Chung YN) 2 Dae-Ho Lee 2
Yun Suk Coi 1 Eun Kyung Lee 1
Xiu Ji Cui 1 Eun-Joo Lee 2
Xiu-Ji Cui 1 Eun-Ju Lee 1
Yan-Ji Cui 1 EunYoung Lee 1
Yanji Cui 1 Hae Ja Lee 1
Yan Ji Cui  (Cui YJ) 2 Ho Won Lee 1
Atef M. M. Darwish 2 Hong Sup Lee 2
Dina A. M. Darwish 1 Hong-Sup Lee 1
Ahmed Dervis 1 Hyeon-Jeong Lee 1
Su- Yong Eun 3 Hyeonjeong Lee 1
Su-Young Eun 2 Hyun Jung Lee 1
Su-Yong Eun  (Eun SY) 6 Jae Young Lee 2
So yeon Gil  (Gil Sy) 1 Ji Young Lee 1
Jian Guan 1 Jin Sook Lee 1
Jaeyoon Ha 1 Kwang Young Lee 1
Min-Woo Ha 1 Seo Hyeon Lee 1
Chang Won Ha  (Ha CW) 1 Seog Jae Lee 2
Su Hyeon Ha  (Ha SH) 1 Seong Suk Lee 1
Chi Wha Han 1 Seung Hyuk Lee 1
Sang-Chul Han 3 Seung Yun Lee 4
Eun Young Han  (Han EY) 3 Si Yung Lee 1
Ga-In Han  (Han GI) 3 So Young Lee 1
HyeJung Han  (Han H) 1 Sok Kyu Lee 1
Jisuk Han  (Han J) 1 Soon-Jeong Lee 1
Joon Hee Han  (Han JH) 1 Soyoung Lee 1
KyoungHee Han  (Han K) 1 Su-Hyun Lee 2
Kyoung Hee Han  (Han KH) 2 Won Kyoung Lee 1
Sanghoon Han  (Han S) 3 Yeon Soo Lee 1
Sang hoon Han  (Han Sh) 3 Ae Ryoung Lee  (Lee AR) 1
Yu-Jung Han  (Han YJ) 1 Bang Won Lee  (Lee BW) 2
Seoung-Chul Hang 1 Chang-In Lee  (Lee CI) 7
SangTaek Heo  (Heo S) 1 Chang sub Lee  (Lee Cs) 10
Sang Taek Heo  (Heo ST) 5 Dong Hui Lee  (Lee DH) 1
Kyu-Hee Her 2 Eunkyoung Lee  (Lee E) 1
Kyu Hee Her  (Her KH) 2 Hye Jin Lee  (Lee HJ) 2
Seong-Chul Hon 1 Ho Kyu Lee  (Lee HK) 2
Hansol Hong 1 Hye-Sook Lee  (Lee HS) 2
Ji Yeon Hong 1 Ho-Won Lee  (Lee HW) 1
Ji-young Hong 3 Jaechun Lee  (Lee J) 8
Ju-Yeon Hong 3 Jae-Geun Lee  (Lee JG) 3
Jung Yun Hong 5 Ji Hyung Lee  (Lee JH) 1
Jung-Yun Hong 1 Jin Ho Lee  (Lee JH) 1
Seong-Chul Hong 11 Jong Hoo Lee  (Lee JH) 3
Hyeonmi Hong  (Hong H) 2 Jun Hyup Lee  (Lee JH) 1
Han-Sol Hong  (Hong HS) 1 Jung-Hwan Lee  (Lee JH) 1
Sung-Chul Hong  (Hong SC) 1 Ji-Na Lee  (Lee JN) 3
Seung-Jae Hong  (Hong SJ) 1 Jae-sung Lee  (Lee Js) 2
Ji Soon Huh 3 Jung Seok Lee  (Lee JS) 7
InYoung Huh  (Huh I) 1 Jung-Seok Lee  (Lee JS) 1
Jisoon Huh  (Huh J) 1 Jong-Tae Lee  (Lee JT) 1
Jung Sik Huh  (Huh JS) 1 Jong Young Lee  (Lee JY) 1
Jung-Sik Huh  (Huh JS) 28 Keun Hwa Lee  (Lee KH) 3
Eun-Ju Hwang 1 Keun-Hwa Lee  (Lee KH) 5
Ki Sang Hwang 1 Kang Wook Lee  (Lee KW) 1
Kyu Bin Hwang 1 MinHyun Lee  (Lee M) 1
Seo-eun Hwang 1 Mi Rae Lee  (Lee MR) 1
Seung-Wook Hwang 1 Moo-Sook Lee  (Lee MS) 1
Im Kyung Hwang  (Hwang IK) 2 Mu Suk Lee  (Lee MS) 1
In Sun Hwang  (Hwang IS) 1 Seogjae Lee  (Lee S) 4
Choi Seung Hyo 1 SolMin Lee  (Lee S) 1
Jae-Hee Hyun 3 Sang Ah Lee  (Lee SA) 7
Jin Won Hyun 6 Seung-Eun Lee  (Lee SE) 1
Jin-Uk Hyun 1 Sun Ho Lee  (Lee SH) 1
Jin-Won Hyun 2 So Jeong Lee  (Lee SJ) 1
Mi-Yeul Hyun 1 Sung Kgun Lee  (Lee SK) 4
Seung-Don Hyun 1 Sang Woon Lee  (Lee SW) 1
Soyoung Hyun 1 Sang-Yi Lee  (Lee SY) 4
Yu Jae Hyun 1 Youngki Lee  (Lee Y) 5
Chang Lim Hyun  (Hyun CL) 7 Yeong Geun Lee  (Lee YG) 1
Chang-Lim Hyun  (Hyun CL) 1 Yeo Jin Lee  (Lee YJ) 1
Jong-Hoon Hyun  (Hyun JH) 1 You Ju Lee  (Lee YJ) 1
Sang Hee Im  (Im SH) 2 Young-Ki Lee  (Lee YK) 2
Eun Ha Jang 1 Chang Uk Lim 1
Eun Hee Jang 1 GiI Chae Lim 2
Sukwon Jang 1 Gil Chae Lim 1
Bo Gun Jang  (Jang BG) 1 Gil Chai Lim 6
Han-Bin Jang  (Jang HB) 1 Hee Kyung Lim 1
Hee-Seong Jang  (Jang HS) 1 Hee-Kyoung Lim 1
Sungryul Jang  (Jang S) 2 Hyung Woo Lim 1
So Young Jang  (Jang SY) 1 Woo Hee Lim 1
You-Jin Jeon 1 Yoon-Kyu Lim 1
Bong-hee Jeon  (Jeon Bh) 4 DoYoung Lim  (Lim D) 1
Hvun-Ji Jeong 1 Joon Kyu Lim  (Lim JK) 1
Wooseok Jeong 1 Woosung Lim  (Lim W) 1
Yeon Woo Jeong 1 Gun Jung Ma  (Ma GJ) 1
Young Seok Jeong 1 Hyeo-Il Ma  (Ma HI) 1
Jinho Jeong  (Jeong J) 1 Younghee Maeng 1
Seung Uk Jeong  (Jeong SU) 1 Young Hee Maeng  (Maeng YH) 1
Sun Young Jeong  (Jeong SY) 9 Young-Hee Maeng  (Maeng YH) 6
Woo Seong Jeong  (Jeong WS) 1 Zahid Manzoor 1
Il-Gu Jeung 1 Jae Cheol Moon 3
Su-Hyun Jo 1 Jaecheol Moon 1
Jaemin Jo  (Jo J) 4 Sang-Wook Moon 1
Jae Min Jo  (Jo JM) 2 Byung-In Moon  (Moon BI) 1
Hong-Gu Joo 2 Chiyoon Moon  (Moon C) 1
Seung Jae Joo 1 Dae Gon Moon  (Moon DG) 1
Seung-Jae Joo  (Joo SJ) 7 Ji Hyeon Moon  (Moon JH) 1
Kaung Ae Jun 1 Ji Hyun Moon  (Moon JH) 1
Kyung Ae Jun 1 Gawon Mun  (Mun G) 2
Hee Cheul Jung 1 Changrock Na 2
Hyun-Jj Jung 1 Chang Rock Na  (Na CR) 1
In Ho Jung  (Jung IH) 1 Euihyeon Na  (Na E) 1
Jin Ho Jung  (Jung JH) 2 Soo-Young Na  (Na SY) 1
Sun-a Jung  (Jung Sa) 1 Kweon Ho Nam 1
Sung-Cherl Jung  (Jung SC) 16 Kwang Woo Nam  (Nam KW) 2
Seung Wook Jung  (Jung SW) 1 Jin-Woo Noh  (Noh JW) 1
Soo Young Jung  (Jung SY) 1 Jong-Woo Ock  (Ock JW) 1
Young-Eun Jung  (Jung YE) 1 Hyun Joo Oh 1
Eun-Kyung Jwa 1 Ju Hwan Oh 1
Seung Joo Jwa  (Jwa SJ) 1 Min Soo Oh 1
Hye-Rim K0 1 Seon Woo Oh 1
Chul Hoo Kang 1 Soo-Hyun Oh 1
Dong Gu Kang 1 Su-Young Oh 1
Gyeoung-Jin Kang 2 Yun-Hee Oh 1
Gyroung-Jin Kang 1 Hyunjoo Oh  (Oh H) 2
Hae Jung Kang 1 Hyun-Joo Oh  (Oh HJ) 1
Hee Kyeong Kang 1 Il-Joong Oh  (Oh IJ) 1
Hee-Kyoung Kang 7 Jung-Hwan Oh  (Oh JH) 8
Ho Jeong Kang 2 Wonsuk Oh  (Oh W) 1
Hwarim Kang 1 Dash Oyunbileg  (Oyunbileg D) 1
Hyun Sik Kang 2 Babu Padanilam  (Padanilam B) 1
Hyun-Wook Kang 4 Kyung Won Paek 1
Ji Yun Kang 1 Chang Bae Park 1
Ji-Yeon Kang 1 Chul Min Park 2
Jin Woo Kang 1 Da-Hee Park 1
Ki Soo Kang 1 Deokbae Park 2
Kyeong Won Kang 2 Eun-Ok Park 2
Kyoung Ah Kang 5 Hye Won Park 1
Kyoung-Ah Kang 1 Hyeung-Keun Park 2
Mi Seon Kang 1 Hyun Soo Park 1
Na-Ree Kang 1 Jae-hwi Park 1
Na-Ri Kang 1 Ji Won Park 1
Nam-Hun Kang 1 Ji-Kang Park 1
Sa- Yoon Kang 1 ji-yeon Park 1
Sang-Min Kang 1 Ju-Ok Park 1
Yoon-Suk Kang 1 Jun Hoo Park 1
Young-Joon Kang 2 Jung Cheol Park 2
Chul-hoo Kang  (Kang Ch) 2 Junwoo Park 1
Hyungseong Kang  (Kang H) 1 Kwan Sik Park 1
Hye Sim Kang  (Kang HS) 3 Kyung Hye Park 3
Hyun Wook Kang  (Kang HW) 9 Kyung-Hye Park 1
Ji-eon Kang  (Kang Je) 1 Kyung-kgi Park 1
Jeong Ho Kang  (Kang JH) 5 Sang Hyun Park 9
Jeong-Hee Kang  (Kang JH) 1 Sun Kyung Park 3
Ji-Hoon Kang  (Kang JH) 8 Sunho Park 1
Jung-Il Kang  (Kang JI) 5 Young- Wook Park 1
Jae Kyoung Kang  (Kang JK) 2 Byeong Seon Park  (Park BS) 1
Moon-Seok Kang  (Kang MS) 2 Deok Bae Park  (Park DB) 4
Moon-Suk Kang  (Kang MS) 2 Deok-Bae Park  (Park DB) 3
Na-Jin Kang  (Kang NJ) 2 Hyun-Soo Park  (Park HS) 1
Sung Ha Kang  (Kang SH) 7 Jong Cook Park  (Park JC) 18
Sa-Yoon Kang  (Kang SY) 14 Ji Eun Park  (Park JE) 2
Youngjoon Kang  (Kang Y) 3 Jung Eun Park  (Park JE) 1
Youngjoon, Kang  (Kang Y) 1 Jae Hwi Park  (Park JH) 1
Young Joon Kang  (Kang YJ) 5 Joon Hyuk Park  (Park JH) 3
Yage Tae Ki  (Ki YT) 1 Jun Hyun Park  (Park JH) 1
Areum Daseul Kim 1 Ji Kang Park  (Park JK) 6
Cheol-Woo Kim 1 Joo Min Park  (Park JM) 1
Dong-Hee Kim 1 Joo-Min Park  (Park JM) 1
Dong-Soo Kim 1 Ju Seong Park  (Park JS) 1
Eun-Ji Kim 1 Jee-Yun Park  (Park JY) 1
Hey Jin Kim 1 Kyungkgi Park  (Park K) 1
Hong Jun Kim 1 Kyung Kgi Park  (Park KK) 9
Hye Jin Kim 1 Seulgee Park  (Park S) 2
Hyeok Kim 1 SunEun Park  (Park S) 1
Hyun Woo Kim 1 Sungjoon Park  (Park S) 1
Hyun-Jung Kim 1 Seong Hye Park  (Park SH) 1
Jae Wang Kim 1 So Hyun Park  (Park SH) 1
Jae-Woo Kim 1 Sung Joo Park  (Park SJ) 1
Jee Young Kim 2 Sun Woo Park  (Park SW) 1
Jeong-Hee Kim 1 Yong-Geun Park  (Park YG) 1
Jeong-Jae Kim 1 Young Hwan Park  (Park YH) 1
Ji Young Kim 1 Kwan Sik Parte 1
Ji-Yun Kim 1 Mei Jing Piao 3
Jin-Young Kim 1 Jiyoung Rhee  (Rhee J) 1
Jinhee Kim 1 Ji Young Rhee  (Rhee JY) 1
Jinseok Kim 3 Young Ho Roh 1
Jinu Kim 1 Hyunjung Roh  (Roh H) 1
Jung Hong Kim 2 Hye-Won Seo 1
Jung Hwa Kim 1 Kyu Bum Seo  (Seo KB) 1
Jung Woo Kim 1 Kyu-Bum Seo  (Seo KB) 2
Jung-Hee Kim 1 MyungHo Seo  (Seo M) 1
Ki Young Kim 1 Hung Youl Seok 1
Ki-Seok Kim 1 Gil-Myoung Seong 1
Ki-Young Kim 2 Gil Myeong Seong  (Seong GM) 1
Kitae Kim 1 Soon Sup Shim  (Shim SS) 1
Kwang Sik Kim 5 Soon-Sup Shim  (Shim SS) 2
Kwang-Sig KIM 1 Hye Young Shin 4
Kwangsik Kim 1 In-Hye Shin 1
Kyeong Min Kim 1 Ji-Nam Shin 4
Mi Na Kim 3 Jongho Shin 1
Mi-Hyoung Kim 1 Myoung Soo Shin 1
Min Woo Kim 1 Myung Soo Shin 4
Min Young Kim 2 Myung-Soo Shin 1
Min-Kyoung Kim 1 Taekyun Shin 1
Miseon Kim 1 Ji-Yong Shin  (Shin JY) 1
Moon Doo Kim 2 Kyu-ha Shin  (Shin Kh) 1
Moon-Do Kim 2 Kyung-Sue Shin  (Shin KS) 7
Ryu-Jin Kim 1 Sung Jin Shin  (Shin SJ) 2
Sang Rim Kim 1 Ki Bum Sim  (Sim KB) 7
Sang-Cheol Kim 4 Minah Soh 1
Se hoon Kim 1 Ju-Seon Son 1
Se-Hyeong Kim 1 Young-Soo Son 3
Seon-Hee Kim 1 In-seok Son  (Son Is) 1
Seung Hyun Kim 1 Hee-Sung Song 1
Seung Ki Kim 1 Hyo-Jeong Song 3
Soeng- Yeop Kim 1 Ji Hoon Song 1
Song-Yi Kim 2 Jin-Ok Song 1
Sun-Hee Kim 1 Jung-Kook Song 1
Sung Joon Kim 2 Lim-Hwa Song 1
Sung Jun Kim 1 Young-Shin Song 1
Sung Yob Kim 14 Byung-Cheol Song  (Song BC) 8
Woo Jin Kim 1 Chan Il Song  (Song CI) 3
Woo Kun Kim 1 Heesung Song  (Song H) 2
Woo-Jeon Kim 1 Hyun Joo Song  (Song HJ) 6
Woo-Jeong Kim 8 Jeong-Kuk Song  (Song JK) 1
Wookun Kim 1 Jung-Yop Song  (Song JY) 1
Yoon Ji Kim 1 Mi-Hyun Song  (Song MH) 1
You ng-Joo Kim 1 Seung Eun Song  (Song SE) 2
Youn Ji Kim 1 Sook Keun Song  (Song SK) 2
Young Ho Kim 1 Sook-Keun Song  (Song SK) 1
Young Hwan Kim 1 Sung Wook Song  (Song SW) 3
Young Rhee Kim 1 In O Sun 1
Yun Ju Kim 1 MinHa Sung  (Sung M) 1
Sohyeon Kim  (Kim 1) 1 Jin-ji Wu 1
Bong Chan Kim  (Kim BC) 1 Hyeji Yang 1
Bo Ryun Kim  (Kim BR) 3 Yeong-Ja Yang 1
Bong Soo Kim  (Kim BS) 5 Yoon-SiI Yang 1
Chae-Ho Kim  (Kim CH) 1 Young Ja Yang 1
Chul-Woung Kim  (Kim CW) 1 Dong Chul Yang  (Yang DC) 1
DaeYoung Kim  (Kim D) 1 Don Haeng Yang  (Yang DH) 1
Duk Ju Kim  (Kim DJ) 1 Don Haneng Yang  (Yang DH) 1
Dae Soon Kim  (Kim DS) 2 Jieun Yang  (Yang J) 2
Dong Young Kim  (Kim DY) 2 Sun Woo Yang  (Yang SW) 1
Eun Hee Kim  (Kim EH) 3 Youngro Yang  (Yang Y) 1
Gwi Eon Kim  (Kim GE) 1 Yoon-Sil Yang  (Yang YS) 3
Ha Jung Kim  (Kim HJ) 1 Jeong-Hee Yeo 1
Hye-Ji Kim  (Kim HJ) 3 Jung-Hee Yeo 3
Hyeon Ju Kim  (Kim HJ) 3 Sung Hee Yeo  (Yeo SH) 1
Hyun Jung Kim  (Kim HJ) 4 Seung Joo Yeo  (Yeo SJ) 1
Hyun Min Kim  (Kim HM) 1 Chin A Yi 1
Heung Up Kim  (Kim HU) 5 Eun Sook Yoo 1
In Young Kim  (Kim IY) 1 Jun Jae Yoo 1
Jinsik Kim  (Kim J) 1 Soyeon Yoo 1
Jiro Kim  (Kim J) 1 Eun-Sook Yoo  (Yoo ES) 9
Jong Bin Kim  (Kim JB) 2 Hyo Hyun Yoo  (Yoo HH) 1
Joong Goo Kim  (Kim JG) 4 Jeong Rae Yoo  (Yoo JR) 4
Joong-Goo Kim  (Kim JG) 2 Jung Rae Yoo  (Yoo JR) 1
Jeong Hong Kim  (Kim JH) 6 So Yeon Yoo  (Yoo SY) 1
Ji Hyon Kim  (Kim JH) 1 Joo hee Yoon 1
Jin Ho Kim  (Kim JH) 2 Sang Pil Yoon 2
Jeong Jae Kim  (Kim JJ) 3 Sang-Pil Yoon 2
Jae-Wang Kim  (Kim JW) 26 Yeo Min Yoon 1
Jin Young Kim  (Kim JY) 1 Hyeon-Ji Yoon  (Yoon HJ) 2
Jun-Yong Kim  (Kim JY) 1 Hee Sang Yoon  (Yoon HS) 1
Kyeong-Deok Kim  (Kim KD) 2 Hoon-Seok Yoon  (Yoon HS) 1
Kyung Hoe Kim  (Kim KH) 1 Sang-Hyun Yoon  (Yoon SH) 1
Kwang Sig Kim  (Kim KS) 3 Hyun Wook You 2
Minsu Kim  (Kim M) 1 Ju Lee You  (You JL) 1
Miok Kim  (Kim M) 2 Jae Ma Yu 1
Misun Kim  (Kim M) 3 Jung Re Yu 1
Moon-doo Kim  (Kim Md) 8 Byung-Min Yun 1
Min Jung Kim  (Kim MJ) 2 Byung Min Yun  (Yun BM) 16
Min-Ju Kim  (Kim MJ) 1 So Hui Yun  (Yun SH) 12
Mi Kyung Kim  (Kim MK) 1 So-hui Yun  (Yun Sh) 1
Mi Ok Kim  (Kim MO) 3 Rui Zhang 1
Min Soo Kim  (Kim MS) 1

Journal of
Medicine and
Life Science

Online ISSN: 2671-4922

 • 8,444 A Salmonella-related foodborne outbreak in a snack bar in Jeju Province: an epidemiological investigation
  3,446 Acute methemoglobinemia after a normal diet
  2,444 Progressive nicotine poisoning by multiple transdermal nicotine patches
  3,003 Effects of omega-3 fatty acids, vitamins, and chelation therapy in patients with heart diseases
  2,299 Treatment of Cushing셲 disease with macroadenoma through transsphenoidal surgery

  +more

  +more

  • KCI
  • GoogleScholar
  • Similarity Check
  • Crossref Cited-by Linking
  • CrossMark
  • Funder Registry
  • ORCID


ABOUT
BROWSE ARTICLES
EDITORIAL POLICY
FOR CONTRIBUTORS
Editorial Office
102, Jejudaehak-ro, Jeju-si, Jeju-do 63243, Republic of Korea
Tel: +82-64-754-8023    E-mail: jmls.jeju@gmail.com                

Copyright © 2023 by Jeju National University Institute for Medical Science.

Developed in M2PI

Close layer
prev next